Konsultacje społeczne sieci transportu miejskiego z NGO

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych dotyczących sieci transportu miejskiego po uruchomieniu linii tramwajowej w ul. Kujawskiej

w środę 30.09.2020 o godz. 17:00 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu I piętro

Zapraszają:
Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych i Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego wraz z Urzędem Miasta Bydgoszczy

Warsztaty konsultacyjne odbywają się w ramach projektu finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.