Konsultacje drogi pieszo-rowerowej w Myślęcinku

Nasze stowarzyszenie składa uwagi w konsultacjach dotyczących projektowania i budowy infrastruktury pieszo-rowerowej na ul. Jeździeckiej

 

Informacje o konsultacjach: https://www.bydgoskiekonsultacje.pl/2020/08/droga-dla-rowerow-z-myslecinka-do.html

 

Nasze 4 propozycje to:

— skrzyżowanie Jeździecka-Bydgoska:

1) przy przejściu dla pieszych przez wschodni wlot ul. Jeździeckiej skrzyżowanie chodników należy wykonać w formie “kielichowej” zapobiegającej powstawaniu przedeptów w narożnikach trawnika

2) wykonać dodatkowe zejście z przystanku obsługującego ruch w kierunku zachodnim, bezpośrednio na teren marketu, aby zapobiec powstaniu przedeptów przez trawnik w drodze do sklepu

3) zaplanować dodatkowe przejście dla pieszych na przystanek obsługujący ruch w kierunku wschodnim, wraz z niezbędnym uzupełnieniem fragmentów chodnika, aby zapewnić wygodne i bezpieczne dojście dla mieszkańców idących od strony ul. Prusa i dalszej okolicy – zgodnie z wytycznymi określonymi w “Katalogu dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej”, przywołanym w pkt 2.3 Programu Funkcjonalno-Użytkowego (s. 29: “Projekt należy opracować w oparciu o obowiązujące przepisy i wiedzę inżynierską ze szczególnym uwzględnieniem: (…) Katalog dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej, 2016”), w którym opisano standard “Podwójne przejście dla pieszych prowadzące na przystanek” (s. 22-23)

— skrzyżowanie Jeździecka-Gdańska:

4) zaplanować dodatkowy fragment chodnika pomiędzy przystankiem obsługującym ruch w kierunku zachodnim a początkiem drogi pieszo-rowerowej odchodzącej od jezdni na wysokości północnego wjazdu do BCTW