Zgłoś problem z chodnikiem

Zapraszamy wszystkich mieszkańców  do przesyłania informacji na temat nieprzyjaznych miejsc dla pieszych lub w takich, w których będąc pieszymi czują się niebezpiecznie.

W czerwcu rozpoczęliśmy projekt zatytułowany “Bezpieczne chodniki, bezpieczne piesi”. W najbliższym czasie będziemy zbierać informację o miejscach, w których mieszkańcy Bydgoszczy nie mogą się komfortowo poruszać. Chodzi o zarówno o dziury w chodnikach, ale też o zbyt krótkie zielone światło, brak przejść pieszych lub konieczność nadłożenia drogi, gdy idzie się z wózkiem dziecięcym, bo po drodze są schody bez podjazdu. Można nam również zgłaszać miejsca, gdzie notorycznie łamane są zakazy parkowania.

 

Dzięki otrzymanym zgłoszeniom zostanie opracowany “Społeczny raport o stanie infrastruktury pieszej w Bydgoszczy”.  Miejsca zgłoszone przez mieszkańców ocenią pod kątem bezpieczeństwa również zewnętrzni eksperci. Dodatkowo publikacja zostanie rozszerzona o dobre praktyki w zakresie infrastruktury miejskiej z innych miast i Bydgoszczy.

 

Stowarzyszenie będzie monitorować miejsca, które w raporcie zostaną wskazane jako niebezpieczne lub szczególnie nieprzyjazne. Dodatkowo lista wszystkich miejsc oraz materiały (np. zdjęcia, pomiary, filmy, które otrzymamy od mieszkańców lub które powstaną podczas prowadzonej przez nas weryfikacji zgłoszeń) będą przekazywane do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. W przypadkach skrajnych np. niezgodne z prawem wyznaczenie miejsc parkingowych przez miasto, będziemy wnioskować do wojewody kujawsko-pomorskiego o podjęcie natychmiastowych działań kontrolnych.

Informacje można zgłaszać przez formularz https://forms.gle/6cKMctm2LFHeUtXY9

oraz mailowo rzecznik@piesi.bydgoszcz.pl

 

Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.