Prelekcje z Kujawsko-Pomorskiego Kongresu Ruchów Miejskich „Wszyscy jesteśmy mieszkańcami”

Zapoznaj się z materiałami z konferencji!

 

Skrót:

 

Prelekcje:

Część I:

 

Powitanie przez organizatorów:
0:00:14 Otwarcie Kongresu Paweł Górny
0:01:42 Otwarcie Kongresu – Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy – Michał Sztybel
0:05:36 prof. Marek Chamot – Rektor WSG w Bydgoszczy,
0:10:25 Marzena Błaszczyk – SSRP (Bydgoszcz),
0:12:05 Sylwia Kowalska – CzM (Toruń),
0:16:15 Marta Bejnar-Bejnarowicz – KRM (Gorzów Wlkp.)
0:27:00 Borys Martela – Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów (Kraków) – O raporcie na temat partycypacji publicznej w polskich miastach
1:15:50 Paweł Knapik – Zastępca Burmistrza Świecia – Dobre praktyki konsultacji w Świeciu

Część II:

Konsultacje społeczne w województwie kujawsko-pomorskim
0:01:03 Sylwia Kowalska – Czas Mieszkańców (Toruń),
0:12:27 Adrian Stelmaszyk – Fundacja Stabilo (Toruń),
0:19:49 Łukasz Broniszewski (projekt Partycypacja w Planowaniu)

Część III:

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza
0:01:41 Szymon Osowski – Sieć Obywatelska Watchdog Polska (Warszawa)
30-lecie samorządu w Polsce
0:36:00 Lech Mergler – Kongres Ruchów Miejskich (Poznań)
Dokonania Forum Obywatele Bydgoszczy
1:14:43 Józef Herold – Forum Obywatele Bydgoszczy (Bydgoszcz)

Część IV:

Gość Specjalny:
Olga Gitkiewicz – autorskie spotkanie z reportażem „Nie zdążę”, o tym, że 14 milionów Polaków jest wykluczonych komunikacyjnie na co dzień.

 

Prezentacje i materiały:

Borys Martela – „Dialog w miastach – wnioski i rekomendacje” [prezentacja PowerPoint, 3.8 MB]

Paweł Knapik – „Konsultacje Społeczne w gminie Świecie” [YouTube]

Sylwia Kowalska, Adrian Stelmaszyk, Łukasz Broniszewski – „Konsultacje Społeczne w województwie kujawsko-pomorskim” [prezentacja PowerPoint, 5.5 MB]

Szymon Osowski – „Jednostki pomocnicze gminy” [prezentacja PowerPoint, 1.2 MB]

Lech Mergler – „30 lat samorządu w Polsce” [prezentacja PowerPoint, 0.9 MB]

Józef Herold – film „Jesteśmy tutaj” [YouTube]

Michał Kwiatkowski: „Wrocław – dlaczego tu się udaje? W drodze do silnego samorządu osiedlowego” [prezentacja PowerPoint, 2.0 MB]