Konsultacje Parku Kulturowego – nasze propozycje

Do 10 kwietnia trwają konsultacje dotyczące ustanowienia Parku Kulturowego w centrum Bydgoszczy – oto nasze pomysły

W szczególności proponujemy:

– Podstawowym priorytetem powinna być renowacja kamienic, szczególnie w obszarze ul. Długiej i Placu Wolności oraz ulic Chwytowo – Św. Trójcy – Kordeckiego – Czartoryskiego

Wyspa Młyńska: wprowadzenie priorytetu dla ruchu pieszego i rowerowego z ograniczeniem ruchu samochodowego, szczególnie w dni weekendowe oraz w dni wydarzeń plenerowych

Mostowa: odbudowa kamienicy (Jachmanna) na skwerze Barciszewskiego z werandą (Cafe Bristol) – planowana co najmniej od 2013 roku (np. https://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/1,35590,4259288.html);

Rybi Rynek: odbudowa 2 spalonych spichrzy; stworzenie placu miejskiego między spichrzami a pałacem Lloyda z atrakcyjną małą architekturą oraz przystankiem tramwaju wodnego

Grudziądzka / Poznańska / Wały Jagiellońskie: zabudowa fragmentów północnej pierzei ul. Grudziądzkiej; sprzeciw wobec wyburzeń i budowy ulicy na przedłużeniu ul. Św. Trójcy do Grudziądzkiej; wprowadzenie torowiska tramwajowego od Ronda Bernardyńskiego, ulicą Poznańską, do Placu Poznańskiego i dalej do Ronda Grunwaldzkiego

obszar ulic Chwytowo – Św. Trójcy – Kordeckiego – Czartoryskiego: uspokojenie ruchu samochodowego i zmniejszenie ilości ulicznych miejsc parkingowych; odnowienie i poszerzenie chodników po obu stronach ulicy

Plac Wolności: sprzeciw wobec umieszczania stacji ładowania pojazdów elektrycznych; odtworzenie osi widokowej wzdłuż ul. Gdańskiej

Jagiellońska (Plac Teatralny – Rondo Jagiellonów oraz dodatkowo ul. Focha): obniżenie klasy drogi, uspokojenie ruchu samochodowego, zwężenie ulicy do dwóch pasów ruchu; zwiększenie dostępności komunikacją publiczną poprzez zlokalizowanie nowego przystanku tramwajowego w kierunku zachodnim

Stary Port: uspokojenie ruchu samochodowego, wyłączenie z ruchu samochodowego zachodniego odcinka ulicy od ul. Pocztowej, usunięcie miejsc parkingowych i oddanie przestrzeni pieszym i rowerzystom, zlokalizowanie ogródków gastronomicznych (wraz z wprowadzeniem preferencyjnych stawek za zajęcie pasa drogowego dla najemców w pierwszych kilku latach zmiany charakteru ulicy)

– włączenie w granice Parku Kulturowego całej ulicy Mostowej i Placu Teatralnego: odbudowa bryły teatru miejskiego w obecnym układzie ulic; uspokojenie ruchu samochodowego, zwężenie północnego odcinka ul. Mostowej do jednego pasa ruchu, usunięcie miejsc parkingowych i oddanie przestrzeni pieszym i rowerzystom

włączenie w granice Parku Kulturowego całego Ronda Jagiellonów: zagwarantowanie dostępności pieszej przystanków komunikacji publicznej, szczególnie tramwajowych, poprzez wytyczenie przejścia dla pieszych przez ul. Jagiellońską na zachodnim krańcu peronów tramwajowych, niezależnie od wejść podziemnych

Pełna treść naszych uwag: https://bydgoskiruchmiejski.pl/wp-content/uploads/2020/04/Park-Kulturowy-uwagi-Stowarzyszenia-Spoleczny-Rzecznik-Pieszych.pdf

Projekt uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto w Bydgoszczy: https://mpubydgoszcz.rbip.mojregion.info/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=736

Uwagi można zgłaszać do 10 kwietnia 2020 r. na stronie Urzędu Miasta Bydgoszczy: www.bydgoszcz.pl/ParkKulturowy lub na adres email: mpu@mpu.bydgoszcz.pl