Konsultacje organizacji ruchu drogowego wokół Starego Rynku

Uwagi Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy do przedstawionej koncepcji organizacji ruchu w okolicy Starego Rynku

Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy popiera konsultowaną koncepcję organizacji ruchu w okolicy Starego Rynku:

     

jednakże z następującymi uzupełnieniami:

1) fizyczne wygrodzenia na granicach strefy z zakazem wjazdu (różowej) w postaci wysuwanych słupków elektronicznych na ulicach przewidzianych do wjazdu służb komunalnych, a na pozostałych wlotach w postaci stałych słupków wyłamywanych przez służby ratunkowe – tak jak na ul. Jatki:

 

2) włączenie w strefę zakazu wjazdu (różową) ulicy Ku Młynom, pomiędzy ul. Przyrzecze a ul. Mennica (z fizycznymi blokadami jak w pkt 1) – dojazd do Wyspy Młyńskiej jest zapewniany przez
ul. Tamka od strony ul. Focha:

 

 

 

 

 

 

 

 

3) odcinkowe zwężenie ul. Pod Blankami przy przecięciu z ul. Przesmyk, ze względu na duży ruch pieszych w ul. Przesmyk i ograniczoną widoczność pojazdów w ul. Pod Blankami – zastosowanie „przejścia ze zwężonym przekrojem” (wg Zarządzenia Nr 539/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy – zał. Katalog dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej, s. 20):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) zlikwidowanie miejsc postojowych wyznaczonych na północnym chodniku ul. Grodzkiej (na odcinku między ul. Ks. Malczewskiego a ul. Mostową) – pojazdy zastawiają cały chodnik oraz jedyne
w tym obszarze dojście do bulwarów dla osób z wózkami:

i ewent. przeniesienie miejsc dla zaopatrzenia na północny lub zachodni odcinek ul. Ks. Malczewskiego:

 

 

 

 

 

 

 

5) objęcie centralnego odcinka ul. Grodzkiej, pomiędzy ul. Mostową a ul. Podwale, strefą zamieszkania z pierwszeństwem pieszych i parkowaniem wyłącznie w wyznaczonych miejscach – analogicznie jak przyległej ul. Jatki czy fragmentów ul. Długiej i Pod Blankami, stanowiących strefę buforową pomiędzy strefą zamkniętego/ograniczonego ruchu (różową/zieloną) a strefą Tempo 30 (żółtą):

6) przeniesienie projektowanych miejsc dla zaopatrzenia z ul. Farnej na chodniku, zakładających likwidację stojaków rowerowych (szerokość jezdni ok. 3,5 m), na północną część ul. Jezuickiej – na
jezdni, w sąsiedztwie wyznaczonych obecnie kopert postojowych (szerokość jezdni ok. 4,5 m):

 

 

 

 

 

7) w strefie zamieszkania (niebieskiej) przywrócenie donic w punktach wykorzystywanych do nieprawidłowego parkowania poza wyznaczonymi miejscami postojowymi dla tej strefy (tak jak
było to w przeszłości w dotychczasowej strefie zamieszkania, np. na ul. Niedźwiedzia czy Jezuickiej):