Miejskie postulaty transportowe podpisane!

Ograniczenie ruchu samochodowego w centrach miast, poprawa jakości komunikacji miejskiej, priorytet dla pieszych oraz zwiększenie bezpieczeństwa transportowego to tylko niektóre postulaty organizacji pozarządowych do władz miast.

Ograniczenie ruchu samochodowego w centrach miast, poprawa jakości komunikacji miejskiej, priorytet dla pieszych oraz zwiększenie bezpieczeństwa transportowego to tylko niektóre postulaty organizacji pozarządowych, które zaapelowały do władz 39 miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców o zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń powietrza z transportu drogowego.

Odpowiadanie na potrzeby transportowe mieszkańców jest jednym z podstawowych obszarów działania samorządu. Tymczasem mieszkańcy miast chcą być coraz bardziej mobilni, ale jednocześnie nie chcą mieć do czynienia z negatywnymi skutkami, takimi jak korki czy zanieczyszczenie powietrza. Miejski transport jest odpowiedzialny za 23% emisji gazów cieplarnianych w UE i dużą część zanieczyszczeń powietrza, szczególnie w największych miastach. Dlatego musimy stawić czoła wyzwaniu, jakim jest zaspakajanie potrzeb transportowych w sposób jak najmniej szkodliwy dla naszego zdrowia i dla środowiska” – podkreśla Urszula Stefanowicz z Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego.

Przygotowane miejskie postulaty transportowe są sformułowane z myślą o potrzebach dużych miast i aglomeracji. Zawierają rekomendacje odnośnie narzędzi, które urzędy mogą wykorzystać oraz działań, które mogą przeprowadzić. Eksperci podkreślają, że kluczowe jest ograniczenie potrzeb transportowych oraz możliwości poruszania się po mieście samochodem osobowym, w tym szczególnie wjazdu do centrum. Jednocześnie jednak niezbędne jest poprawienie jakości komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Mieszkańcy muszą być zachęcani do rezygnacji z samochodu, a nie tylko zniechęcani do korzystania z niego. Należy zapewnić im dostęp do możliwie najszerszej oferty komfortowych i korzystnych finansowo alternatyw.

„Często niestety zapominamy w naszych miastach o potrzebach naprawdę wszystkich mieszkańców. Projektanci infrastruktury skupiają się najczęściej na potrzebach kierowców. Na szczęście coraz częściej jest już uwzględniania infrastruktura rowerowa. Jednak jeszcze bardzo rzadko mamy do czynienia z realnymi udogodnieniami dla pieszych, a przecież wszyscy jesteśmy pieszymi. To właśnie przestrzenie skierowane na pieszych są najbardziej atrakcyjne z punktu widzenia całego miasta – wolne od hałasu pojazdów, od smogu, od wypadków, a także korzystne dla handlu i gastronomii. Czas najwyższy, aby władze polskich miast zaczęły zmieniać swoją przestrzeń na przyjazną przede wszystkim pieszym, bo to się opłaci każdemu” – wyjaśnia Paweł Górny, Przewodniczący Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy.

Sygnatariusze podkreślają także rolę planowania przestrzennego jako niedocenianego narzędzia w walce z emisjami zanieczyszczeń z transportu. Tłumaczą, że miasto, w którym odległości między miejscami zamieszkania, pracy, nauki, usług i wypoczynku są niewielkie, jest łatwiejsze do zarzadzania z punktu widzenia transportu. Mniejsze dystanse można wtedy pokonać pieszo lub rowerem. Dojazdy zabierają mniej czasu, pochłaniają mniej środków finansowych i powoduję mniejsze emisje zanieczyszczeń powietrza.

Postulaty popiera 12 organizacji z całej Polski, w tym: Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO, Rowerowy Szczecin, Napraw Sobie Miasto, Warszawski Alarm Smogowy, Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy, Stowarzyszenie BoMiasto, Towarzystwo dla Natury i Człowieka, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, WWF Polska, Dolnośląski Klub Ekologiczny.

Pełna treść Miejskich Postulatów Transportowych znajduje się TUTAJ

za: http://www.pkeom.pl/jak-zmniejszyc-zanieczyszczenia-powietrza-z-transportu-w-miastach-