“Rynsztok” na nowym Starym Rynku

Zwracamy uwagę na problem powstały przy przebudowie Starego Rynku i montażu odwodnienia liniowego okalającego płytę Rynku

Z niepokojem obserwujemy trwający montaż odwodnienia liniowego okalającego płytę Starego Rynku. Zastosowane obecnie rozwiązanie, o ile nie zostanie wyposażone w kratkę zabezpieczającą (tzw. ruszt) lub osłonę kamienną, będzie stanowiło poważne utrudnienie w poruszaniu się po zrewitalizowanym Starym Rynku. Będzie to przede wszystkim problem dla osób starszych, rodziców spacerujących z wózkami, osób o ograniczonej mobilności, osób niepełnosprawnych czy niewidomych i niedowidzących.

Pragniemy zauważyć, że w ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o osobach niepełnosprawnych (Dz.U. 2012 poz. 1169) artykuł 9 szczegółowo określa zasady dostępności oraz środki, jakie Państwo zobowiązuje się podjąć w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym, na zasadzie równości z innymi osobami, dostępu do środowiska fizycznego […] na obszarze miejskim poprzez rozpoznanie, eliminację przeszkód i barier w zakresie dostępności. Instalowane obecnie rozwiązanie będzie dla wielu osób taką barierą, a gdy będzie w nim zalegać woda lub śnieg, również niebezpieczną przeszkodą dla zwykłych mieszkańców.

Należy również podkreślić, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124) w §45 ust.10 wskazano: “W wypadkach uzasadnionych dopuszcza się na chodniku progi inne niż stopnie schodów, jeśli ich wysokość nie jest większa niż 2 cm”. W przypadku zastosowanego na rynku odwodnienia liniowego warunek ten nie jest spełniony – odpływ tworzy rynnę o głębokości 5 cm i szerokości 38 cm.

Mamy nadzieję, że wskazany przez nas problem wynika jedynie ze specyfiki prac budowlanych i zostanie rozwiązany przed oddaniem Starego Rynku do użytku.

Pismo Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy do Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Bydgoszczy ds. drogowych

Prezentujemy galerię zdjęć, ukazującą jak niewygodna dla pieszych i rowerzystów jest nowa nawierzchnia: