Chodniki zastawione samochodami a parking pusty, czyli dzień jak co dzień przy Galerii Pomorskiej

Wielopoziomowy parking Galerii Pomorskiej stoi w większości pusty, podczas gdy klienci nielegalnie parkują na chodnikach.

Chodnik na ulicy Towarowej przy bocznym wejściu do Galerii Pomorskiej zwykle wygląda tak  jak na poniższych zdjęciach:

 

Podobnie jest po drugiej stronie Galerii, na ulicy Fabrycznej:

Na wszystkich powyższych zdjęciach samochody parkują nie dość, że niekulturalnie, to nielegalnie z powodu niepozostawienia minimum 1,5 m szerokości wolnego chodnika. W przypadku ulicy Fabrycznej kierowcy dodatkowo zignorowali znak zakazu zatrzymywania i postoju oraz narażają pieszych i rowerzystów na niebezpieczeństwo (mijający się piesi muszą wejść na drogę rowerową).

Zwykle w takich sytuacjach pojawiają się głosy, że biedni kierowcy gdzieś przecież muszą parkować. W tym samym czasie czteropiętrowy parking Galerii Pomorskiej nie był nawet wypełniony w połowie. Prawie 60 wolnych miejsc na pierwszym poziomie. Drugi i trzeci poziom całkowicie puste.


 

Nagminnie zastawiony chodnik na Towarowej zmusza pieszych do schodzenia na trawnik podczas mijania się oraz w widoczny sposób wpływa na przedwczesne zużycie chodnika, po którym codziennie chodzi wielu pracowników np. do pobliskiego biurowca DanHouse przy ulicy Towarowej. Wyraźnie widać plamy po oleju i koleiny na wysokości kół.


 

Uzbrojeni w dokumentację fotograficzną i liczne argumenty, 15 grudnia 2018 r. wysłaliśmy do ZDMiKP prośbę o fizyczne uniemożliwienie parkowania na chodniku w tych miejscach (np. za pomocą słupków)

Szanowny Panie Dyrektorze,

Jako Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy zwracamy się z prośbą o zainstalowanie na ulicach Fabrycznej i Towarowej słupków lub innych elementów uniemożliwiających nielegalne parkowanie samochodów na chodnikach. Chodniki na wzmiankowanych ulicach są codziennie zastawione samochodami co stwarza wiele problemów:

  1. Samochody parkują bezpośrednio przed przejściem dla pieszych co stwarza ryzyko potrącenia na przejściu.
  2. Samochody zaparkowane na chodniku blokują widoczność pojazdom wyjeżdżającym z parkingu na ulicę Fabryczną.
  3. Zmuszają pieszych do wchodzenia na ścieżkę rowerową ryzykując potrącenie przez rower.
  4. Powodują przedwczesne zniszczenie chodników co obciąża budżet remontowy ZDMiKP.
  5. Zmuszają pieszch do wchodzenia na trawnik (ul. Towarowa).

Warto zaznaczyć, że chodnik przy ulicy Towarowej jest codziennie wykorzystywany przez setki pracowników biurowca DanHouse i okolicznych firm.

Załączamy dokumentację fotograficzną, która pokazuje problem oraz część powstałych już zniszczeń. Załączone fotografie z dnia 13 grudnia 2018 r. dokumentują również, że parkowanie na chodnikach nie jest spowodowane brakiem miejsc parkingowych – w tym samym czasie parking Galerii Pomorskiej oferował ponad 50 wolnych miejsc, a 2 kolejne piętra parkingu były wyłączone z użytku z powodu braku potrzeby.

Ufamy, że Zarząd podziela naszą troskę o bezpieczeństwo pieszych, kierowców, rowerzystów oraz o stan infrastruktury.

Z wyrazami szacunku,

Paweł Piątkowski

Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy

7 stycznia 2019 r. na naszą skrzynkę mailową otrzymaliśmy negatywną odpowiedź ZDMiKP. W odpowiedzi Zarząd stwierdził, że “nie widzi konieczności zamontowania słupków zabezpieczających przy przedmiotowych ulicach”. W dalszej części pisma drogowcy radzą kontaktować się z Policją i Strażą Miejską. Pełna treść odpowiedzi poniżej.


W odpowiedzi ZDMiKP nie odniosło się do konkretnych argumentów podniesionych przez nas oraz nie podało żadnego uzasadnienia swojej odmowy, odpisaliśmy więc z prośbą o uzasadnienie:

Dziękuję bardzo za odpowiedź. Czy mogę prosić o uzasadnienie?

W moim pierwszym mailu podałem 5 argumentów za instalacją słupków (lub uniemożliwieniem wjazdu na chodnik w inny sposób). Proszę o odniesienie się do nich. Czy ZDMiKP uważa je za mało ważne lub nieprawdziwe? Czy może istnieją inne argumenty przemawiające przeciw słupkom, których waga jest wyższa niż przedstawionych przeze mnie?

Dla ułatwienia cytuję tutaj argumenty z mojego pierwszego e-maila:

  1. Samochody parkują bezpośrednio przed przejściem dla pieszych co stwarza ryzyko potrącenia na przejściu.
  2. Samochody zaparkowane na chodniku blokują widoczność pojazdom wyjeżdżającym z parkingu na ulicę Fabryczną.
  3. Zmuszają pieszych do wchodzenia na ścieżkę rowerową ryzykując potrącenie przez rower.
  4. Powodują przedwczesne zniszczenie chodników co obciąża budżet remontowy ZDMiKP.
  5. Zmuszają pieszch do wchodzenia na trawnik (ul. Towarowa).

Słupki lub inne rozwiązanie uniemożliwiające wjazd na chodnik rozwiązują wszystkie te problemy tanio i raz na zawsze.

Z wyrazami szacunku,

Paweł Piątkowski

Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy

Oczywiście słupki nie są idealnym rozwiązaniem. Wszyscy chcielibyśmy żyć w świecie gdzie nie są potrzebne, bo kierowcy respektują przepisy a służby je egzekwują, ale praktyka pokazuje, że tak się nie dzieje. Dlatego prosimy drogowców o słupki. Dlatego słupki instalują drogowcy w miastach takich jak Warszawa czy Poznań. U nas ZDMiKP “nie widzi konieczności”. Szkoda. Abstrahując od podstawowych powodów, takich jak dbałość o bezpieczeństwo i wygodę, to przecież chodniki są infrastrukturą, za której stan odpowiada ZDMiKP, więc brak słupków oznacza też konieczność częstszych remontów chodników a więc większe obciążenie budżetu drogowców, który z pewnością można lepiej wykorzystać.

 

AKTUALIZACJA

Dnia 24 stycznia 2019 otrzymaliśmy odpowiedź z ZDMiKP:

Dotyczy: możliwości ustawienia słupków ograniczających wjazd na chodnik przy ul. Fabrycznej i Towarowej.

W odpowiedzi na Pana wiadomość e-mail informuję, że podtrzymujemy swoje stanowisko ujęte w piśmie nr UI-4122/814/18 z dnia 3.01.2019r.

Z uwagi na jasność obowiązujących w tych miejscach przepisów Kodeksu drogowego, miejscach chronionych prawem – Zarząd Dróg obecnie nie planuje lokalizować słupków. Wskazane miejsca jak np. na ul. Towarowej, dodatkowo zostaną oznakowane znakami B-36 z tabliczkami T-24, co jeszcze bardziej podkreśli brak możliwości parkowania na chodniku.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z raportem o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego – rok 2015 dla odcinków ulic, ulica Towarowa i Fabryczna nie są uznane jako miejsca najbardziej niebezpieczne.

Ponadto informuję, ze Zarząd Dróg wystąpi z pismem do służb miejskich w celu wzmożenia kontroli kierowców nieprawidłowo parkujących pojazdów
na ul. Fabrycznej i Towarowej.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Tags: