Projekt ustawy w programie Dostępność Plus

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało projekt ustawy o dostępności i skierowało go do wstępnych konsultacji.

Rządowy program Dostępność Plus dotyczy m.in. dostosowania przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli, w tym osób niepełnosprawnych.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 19 grudnia 2018 r. Projekt ustawy i informacja Ministerstwa są dostępne na stronie: https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/srodowiska-osob-z-niepelnosprawnosciami-zaopiniuja-projekt-ustawy-o-dostepnosci/

Uwagi ogólne Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy do projektu Ustawy o dostępności:

Projekt ustawy nie uwzględnia w sposób kompleksowy problemów związanych z poruszaniem się osób niepełnosprawnych po chodnikach. Wśród najpilniejszych kwestii należy wymienić:
– trudności przy przechodzeniu przez przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej,
– zastawianie chodników samochodami bez zachowania wymaganej w przepisach 1,5-metrowej odległości,
– zbyt wąskie chodniki – przepisowa szerokość powinna wynosić min. 2 metry, wolne od jakichkolwiek przeszkód (słupy, lampy, znaki, schody wejściowe itp.).

Ustawa powinna uwzględnić wprowadzenie zmian w następujących przepisach:

1. W ustawie prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z późniejszymi zmianami) należy wskazać, że:
– na przejściach dla pieszych, gdzie ruchem nie kieruje policja, ani sygnalizacja świetlna, kierowcy zobowiązani są do ustąpienia pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściach dla pieszych lub zbliżającym się do takich przejść;
– bezwzględnie zakazać parkowania na chodnikach poza miejscami wyznaczonymi.
Uzasadnienie:
Dla osób niedowidzących (w tym seniorów) oraz osób niewidomych przejście na drugą stronę ulicy przez wyznaczone przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej jest niezwykle trudne i niebezpieczne. Osoby te nie są w stanie zachować szczególnej ostrożności, obserwować z należytą starannością jezdni, często muszą korzystać z pomocy osób trzecich. Łamie to ich prawa w zakresie mobilności osobistej i dyskryminuje w zakresie sposobu poruszania się po mieście, przeciwko czemu Rzeczpospolita Polska zobowiązała się przeciwdziałać w ramach Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. Dodatkowym utrudnieniem, często uniemożliwiającym korzystanie z chodników są nieprawidłowo zaparkowane samochody, co utrudnia korzystanie z chodnika osobom na wózkach, rodzicom prowadzącym wózek z dzieckiem, chorym i inwalidom poruszającym się o kulach.

2. W rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (Dz.U. 2016 poz. 129) należy:
– ustalić, że szerokość chodnika odsuniętego od jezdni lub szerokość samodzielnego ciągu pierwszego nie powinna być mniejsza niż 2 m
– dopuszcza się miejscowe zwężenie chodnika do 1,5 m
Uzasadnienie:
Obecna szerokość chodników wskazana w rozporządzeniu uniemożliwia minięcie się dwóm osobom niepełnosprawnym na wózkach lub osobie na wózku oraz rodzicowi prowadzącemu wózek z dzieckiem.

Uwagi szczegółowe Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy do treści projektu Ustawy o dostępności znajdują się TUTAJ.

Powyższe uwagi przekazaliśmy do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Federacji Piesza Polska oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta Bydgoszczy ds. Osób Niepełnosprawnych.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]