Badania ankietowe o uczestnikach ruchu do pracy dyplomowej

Zapraszamy do udziału w badaniach ankietowych jednej z naszych Czytelniczek o zachowaniach rowerzystów względem pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Ankieta dotyczy zachowań rowerzystów w miejskim ruchu drogowym. Prowadzona jest na potrzeby przygotowania pracy magisterskiej na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Ankieta ma charakter anonimowy i służy wyłącznie celom badawczym. Należy zaznaczyć poprawną odpowiedz, podać liczbę lub odpowiedzieć w zależności od formy pytania. Ankieta jest krótka – zawiera tyko kilka zagadnień.

Ankieta dla pieszych

Ankieta dla rowerzystów

Ankieta dla kierowców

Ankieta jest podzielona na poszczególnych uczestników ruchu – wybierz tę grupę, z którą się najbardziej identyfikujesz, jedną lub więcej – wypełnij z różnych punktów widzenia.