Społeczna propozycja organizacji ruchu wokół Starego Rynku

Nasze Stowarzyszenie wraz z poparciem szerokiego grona społeczników i stowarzyszeń, przedstawia propozycję organizacji ruchu drogowego dotyczącą rewitalizowanego obecnie Starego Rynku i najbliższych okolic.

Podstawowym założeniem zmian jest zmniejszenie nieograniczonego ruchu pojazdów na Starym Rynku i dzięki temu stworzenie miejsc sprzyjających funkcjom rekreacyjnym, turystycznym, kulturalnym i jednocześnie handlowym, przy zapewnieniu możliwości dostaw do okolicznych lokali.

 

Obecnie wokół Starego Rynku można zidentyfikować dwa główne piesze ciągi komunikacyjne:

 • Mostowa – Stary Rynek – Batorego,
 • Magdzińskiego – Stary Rynek – Niedźwiedzia – Ku Młynom – Wyspa Młyńska,

i to one powinny wyznaczać organizację ruchu na poszczególnych okolicznych ulicach.Wymienione niżej ulice wokół Starego Rynku różnią się swoim obecnym charakterem i funkcją, jak i możliwym potencjałem zagospodarowania w najbliższej przyszłości – od tych czynników zależy proponowana organizacja ruchu:

 • Mostowa: wyłącznie ruch pieszo-rowerowy, miejsce na ogródki gastronomiczne, zamknięcie stałymi wygrodzeniami z obu stron (konieczne uzupełnienie wygrodzenia w postaci słupków/donic na skrzyżowaniu z ul. Grodzką);
 • Jatki: bez zmian, część północna służąca m.in. dostawom, część południowa jako miejsce na ogródki gastronomiczne;
 • Kręta: ruch dwukierunkowy z uwagi na dojazd do parkingu podziemnego pod ul. Jatki, chodnik północny jako miejsce na ogródki gastronomiczne;
 • Magdzińskiego: wyłącznie ruch pieszo-rowerowy, miejsce na ogródki gastronomiczne, zamknięcie stałym wygrodzeniem w postaci słupków/donic od strony wschodniej, w celu pełnego wykorzystania potencjału rekreacyjno-handlowego tej ulicy;
 • Jana Kazimierza: w części północnej wyłącznie ruch pieszo-rowerowy, miejsce na ogródki gastronomiczne, przy ul. Zaułek zamknięcie stałym wygrodzeniem z możliwością demontażu w przypadku konieczności wjazdu pojazdów ponadgabarytowych (dojazd pojazdów z wyposażeniem sceny muzycznej, straż pożarna itp.), w części południowej (Zaułek-Długa) miejsce na postój taxi, wyjazd przez ulicę Zaułek w obu kierunkach (zakaz zawracania);
 • Zaułek: dopuszczony ruch samochodowy ze względu na dojazd do posesji i dostawy do lokali w południowej pierzei Rynku, które w większości posiadają zaplecza od tej strony, wjazd z ul. Jana Kazimierza, wyjazdy w kierunku ul. Podwale i ul. Batorego;
 • Batorego: w części północnej wyłącznie ruch pieszo-rowerowy, miejsce na ogródki gastronomiczne, przy ul. Zaułek zamknięcie stałym wygrodzeniem w postaci słupków/donic, w części południowej (Zaułek-Długa) wyjazd z ul. Zaułek (zakaz zawracania);
 • Niedźwiedzia: wyłącznie ruch pieszo-rowerowy, miejsce na ogródki gastronomiczne, zamknięcie stałym wygrodzeniem w postaci słupków/donic od strony ul. Jezuickiej, wyjazd z Ratusza wyłącznie w stronę ul. Farnej z wykorzystaniem wewnętrznego ronda na dziedzińcu;
 • Ku Młynom: wyłącznie ruch pieszo-rowerowy, najważniejszy ciąg komunikacyjny w kierunku Wyspy Młyńskiej, zamknięcie stałymi wygrodzeniami w postaci słupków/donic od strony ul. Jezuickiej i ul. Przyrzecze;
 • Jezuicka: jednokierunkowy ruch samochodowy od strony ul. Długiej do ul. Farnej;
 • Farna: jednokierunkowy ruch samochodowy od ul. Jezuickiej do ul. Ks. Malczewskiego, dojazd do Ratusza;
 • Ks. Malczewskiego i Grodzka: jednokierunkowy ruch samochodowy, wyjazd ze strefy Starego Rynku w kierunku ul. Mostowej.

W dniu 13 sierpnia 2018 r. otrzymaliśmy odpowiedź od Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego w sprawie społecznej koncepcji organizacji ruchu na Starego Rynku, z podziękowaniami za dotychczasową pracę oraz deklaracją, że docelowe rozwiązania zostaną jeszcze poprzedzone działaniami konsultacyjno-informacyjnymi.
Odpowiedź Prezydenta Miasta ws. koncepcji organizacji ruchu wokół Starego Rynku
Dziękujemy wszystkim sygnatariuszom, którzy wsparli naszą propozycję!

Dodatkowym wariantem naszej koncepcji może być zamknięcie odcinka ulicy Długiej na najbardziej obecnie atrakcyjnym odcinku – pomiędzy ul. Jezuicką a Jana Kazimierza. Pozwoli to rozstawić na Długiej większą ilość ogródków gastronomicznych, bez obawy o przejeżdżające szybko samochody. Ruch od strony Wełnianego Rynku będzie kierowany fragmentem Długiej i w ulicę Jezuicką, a od strony ul. Jana Kazimierza przez Zaułek z zawróceniem przez ul. Batorego. Brak przejazdu na wprost i skręcanie przez Zaułek zniechęci kierowców to przejazdu tranzytowego przez Długą i zostawi tylko ruch docelowy.

O naszych propozycji w lokalnych mediach: