Nowe przejście dla pieszych na os. Kapuściska

Na prośbę mieszkańców osiedla zawnioskowaliśmy o nowe przejście dla pieszych przez ul. Baczyńskiego na osiedlu Kapuściska. Mamy obietnicę, że będzie zrobione!

Otrzymaliśmy od mieszkańca następującą informację:

Na ulicy Baczyńskiego obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h. Przejścia dla pieszych znajdują się przy skrzyżowaniu z Wojska Polskiego, Zachemowską (przy centrum diabetyków), Sandomierską i na samym końcu przy szkole podstawowej.

Czy jest możliwość, aby usankcjonować prawnie dotychczasowe “dzikie przejście dla pieszych” tuż przy skrzyżowaniu ulicy Baczyńskiego z ulicą Kapuściska? Wyspy chodnikowe po obu stronach są. Brakuje tylko pasów i odpowiedniego znaku.

Uznając propozycję mieszkańca za całkowicie uzasadnioną, zwróciliśmy się jako Stowarzyszenie do Rady Osiedla Kapuściska, aby połączyć siły i wspólnie wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy o utworzenie przejścia. Rada Osiedla zaproponowała ponadto zainstalowanie progów wyspowych, aby ograniczyć próby przekraczania prędkości. Wyniesienia takie są m.in. na ul. Wyzwolenia i ul. Hetmańskiej – zwalniając prędkość samochodów, umożliwiają jednocześnie swobodny przejazd jeżdżącym tamtędy autobusom.Naszą wspólną propozycję argumentowaliśmy tym, że we wskazanym miejscu przechodzi wielu mieszkańców osiedla, w tym dzieci i młodzież, udając się do pobliskich sklepów, przystanku autobusowego oraz w kierunku targowiska. Podkreśliliśmy fakt, że po północnej i wschodniej stronie skrzyżowania są już przy jezdni tzw. wyspy chodnikowe. Nie zachodzi więc potrzeba dobudowy chodników. Brakuje jedynie oznakowania pionowego i poziomego. Możliwe, że trzeba będzie też obniżyć i dostosować krawężniki, aby przejście było dogodne dla osób z wózkami.Brak wyznaczonego i oznakowanego przejścia dla pieszych nie stwarza warunków do bezpiecznego poruszania się na tym skrzyżowaniu, zarówno dla pieszych, jak i kierowców. Występując z naszym wnioskiem, chcieliśmy uniknąć sytuacji, w której problem zostanie zauważony dopiero wtedy, gdy zdarzy się wypadek…

Na szczęście otrzymaliśmy szybką odpowiedź z Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, że proponowane przejście dla pieszych będzie wyznaczone, a w przyszłości może zostać uzupełnione o wyspowe progi zwalniające. Te działania powinny znacznie poprawić bezpieczeństwo mieszkańców tej okolicy. Czekamy teraz na ekipę budowlaną!

Styczeń 2019 r.:

Po przypomnieniu się w ZDMiKP otrzymaliśmy na początku stycznia odpowiedź, że przejście ma zostać wykonane na wiosnę bieżącego roku – oto fragment wiadomości email: