Konsultacje przebudowy ul. Nakielskiej

ZDMiKP ogłosił konsultacje planów przebudowy ul. Nakielskiej. Oczywiście zgłaszamy propozycje! Przede wszystkim: przebicie nowego przejścia pod wiaduktem, dodatkowy przystanek wiedeński i więcej przejść dla pieszych, dobrze oświetlonych.

Jak ogłasza ZDMiKP:

Budowa infrastruktury rowerowej na ul. Nakielskiej (na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Łochowskiej) wraz z rozbudową jezdni.

Wstępna dokumentacja zakłada przebudowę Nakielskiej na odcinku od ronda, które powstanie wcześniej  przy skrzyżowaniu z Lisią do wiaduktu kolejowego. Będzie to jezdnia dwupasowa z dwoma dodanymi wewnątrz buspasami.  Z buspasów dodatkowo będą mogły korzystać pojazdy skręcające w lewo. Ponieważ autobusy będą poruszały się środkowymi pasami, obsługę pasażerską zapewnią tzw. „przystanki wiedeńskie” w postaci wyniesień na zewnętrznych pasach jezdni. Skrzyżowanie ul. Bronikowskiego i Nakielskiej ma mieć kształt ronda spiralnego.

Po obu stronach pasa drogowego zaprojektowano chodniki i ścieżki rowerowe, oddzielone od siebie marginesami bezpieczeństwa. Ścieżki rowerowe mają prowadzić ruch dwukierunkowy i zostaną usytuowane od strony jezdni w odległości ok 1,0m od krawężnika. Jedynie w obrębie przystanków autobusowych lokalizacja obu ciągów musi być zamieniona- chodniki znajdą się przy krawędzi jezdni a ścieżki rowerowe będą je „omijać” od zewnątrz.

Spotkanie konsultacyjne odbyło się w ZDMiKP na Toruńskiej w dniu 11 grudnia.
Oto nasze zgłoszone uwagi:

W ramach rozbudowy ulicy proponuje się m.in. następujące elementy dodatkowe:
-pętlę awaryjna dla autobusów po zachodniej stronie wiaduktu.
– wyznaczenie miejsc postojowych
-wyznaczenie zatok postojowych
– budowę parkingu przy wlocie ul. Iglastej

Wszystkie informacje i materiały na stronie ZDMiKP: http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/inwestycje-i-projekty/4313-budowa-infrastruktury-rowerowej-na-ul-nakielskiej-na-odcinku-od-ul-bronikowskiego-do-ul-lochowskiej-wraz-z-rozbudowa-jezdni