Bierzemy udział w konsultacjach społecznych

Na bieżąco bierzemy udział w konsultacjach społecznych, organizowanych przez Urząd Miasta, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Miejską Pracownię Urbanistyczną.

Podpowiadamy, walczymy o uwzględnienie potrzeb niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego, dbamy o jakość przestrzeni publicznych, tak aby w Bydgoszczy żyło się przyjemniej i wygodniej.

 

Braliśmy również udział w opracowaniu nowego regulaminu konsultacji społecznych “Bydgoskie Konsultacje”, wdrożonego uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy, jak również jesteśmy obecni w powstałej w wyniku tych prac Radzie do spraw Partycypacji Społecznej przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasz głos w konsultacjach

– Konsultacje ZDMiKP dotyczące budowy Trasy W-Z:

Karta konsultacji – Trasa WZ(2)
Stanowisko Stowarzyszeń i Rad Osiedli ws. Trasy WZ

– Konsultacje MPU dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Toruńska-Babia Wieś:

MPZP Toruńska-Babia Wieś

– Konsultacje ZDMiKP dotyczące budowy buspasów na ul. Wały Jagiellońskie, Gdańskiej i Kolbego:

Karta Konsultacji – Gdańska
Karta Konsultacji – Kolbego
II etap: Karta Konsultacji – Kolbego(2)
Karta Konsultacji – Wały Jagiellońskie
projekt: Plan Wały Jagiellońskie
po zmianach: Plan Wały Jagiellońskie(2)

– Konsultacje ZDMiKP dotyczące przebudowy torowiska wzdłuż ul. Wojska Polskiego do ul. Chemicznej:

Karta Konsultacji – Chemiczna
projekt: Plan Wojska Polskiego

– Konsultacje ZDMiKP dotyczące przebudowy torowiska i budowy infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Toruńskiej:

Karta Konsultacji – Toruńska
projekt: Plan_Toruńska