Rozbudowa dojść pieszych do nowej szkoły w fazie budowy

Niezmiernie miło nam poinformować że rozwiązanie dojść pieszych do nowej szkoły  Podstawowej przy ulicy Bora-Komorowskiego będzie poprawione. W marcu zeszłego roku Fordońskie Rady Osiedli z naszym pełnym wsparciem zaapelowały do Prezydenta miasta Bydgoszczy o poprawę lokalizacji oraz poziomu bezpieczeństwa ciągów pieszych prowadzących do głównych wejść budynku.

W starym projekcie dojście do wejścia głównego było tylko jedno i do tego pod kątem 90stopni.

Budziło to poważne wątpliwość co do rzeczywistej sytuacji, w praktyce wiemy że naturalna droga pieszego prowadziłaby na skróty czyli przez parking. Tam z kolei ze względu na brak chodnika, brak widoczności dzieci zza samochodów oraz poranny pośpiech rodziców mogłoby dochodzić do ryzykownych sytuacji.

Przypominamy że w Bydgoszczy 84 % dzieci dociera do szkoły na własnych nogach. Tylko 14% jest dowożonych samochodem [*1].

W nowym rozwiązaniu dzięki wspólnej akcji zwiększono ilość dojść do budynku, dodano chodnik wzdłuż drogi prowadzącej na parking, oraz ograniczono przejazd przed głównym wejściem wyłącznie dla pojazdów ratunkowych.

Zielone strzałki pokazują dodatkowe dojścia do budynku.

 

Serdecznie dziękujemy Prezydentowi miasta Bydgoszczy oraz pracownikom Wydziału Inwestycji Miasta za pomoc w realizacji zmiany projektu. Bez nich nie udałoby się zmodyfikować projektu będącego już w tak zaawansowanej fazie. Cieszymy się że władze naszego miasta wspierają bezpieczeństwo najmłodszych dzieci. Wyrażamy również swoje uznanie dla Fordońskich Rad Osiedli za wytrwałe wstawianie się za mieszkańcami których reprezentują.

Jesteśmy przekonani że będzie to jedno z lepszych rozwiązań infrastrukturalnych w Bydgoszczy które sprawi że nasze pociechy będą się mogły uczyć samodzielności w przyjaznych warunkach a rodzice nie będą się tak obawiać o bezpieczeństwo swoich dzieci samodzielnie dochodzących do szkoły.

Uważamy również że sposób priorytetowego traktowania ruchu pieszego powinien stać się standardem wokół wszystkich placówek dydaktycznych na poziomie przedszkolnym i podstawowym.
*1 – wg “Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bydgoszczy, Bydgoszcz, marzec 2013” strona 41