Chodnik poprzeczny

Chodnik poprzeczny polega na zabudowaniu chodnikiem wlotów podporządkowanych ulic, w sposób umożliwiający przejazd pojazdem samochodowym. Jest to jeden z prostszych sposobów uspokojenia ruchu samochodowego.

W jakich warunkach można zastosować chodnik poprzeczny?

  • na drogach zbiorczych (rzadko), lokalnych i dojazdowych,
  • w strefach tempo 30 i strefach zamieszkania – może też posłużyć jako wjazd do tych stref,
  • na obszarach w pobliżu szkół,
  • nie dopuszcza się na ulicach, po których przebiega trasa komunikacji publicznej.

 

Zalecenia przy planowaniu:

  • wysokość wyniesienia powyżej chodnika powinna mieścić się w zakresie 10-11 cm,
  • długość wyniesienia nie powinna przekraczać 10 metrów,
  • w celu zabezpieczenia przed zajeżdżaniem pojazdów na chodnik zaleca się wytyczyć krawędzie jezdni za pomocą słupków,
  • kolor i faktura nawierzchni chodnika poprzecznego powinna być inna niż jezdni przed wlotem,
  • należy pamiętać aby poprzeczny chodnik był czytelny dla wszystkich uczestników ruchu i dobrze widoczny,
  • należy koniecznie uwzględnić kwestię odwodnienia na ulicy poprzecznej.

 

Dlaczego warto?

Zastosowanie chodnika poprzecznego umożliwia pieszemu sprawne, wygodne i bezpieczne przejście na drugą stronę ulicy. Natomiast na kierowcy wymusza znaczące zmniejszenie prędkości i tym samym zwiększa
prawdopodobieństwo ustąpienia pierwszeństwa pieszym.

 

Dobre przykłady

Zdjęcia chodników poprzecznych z Moguncji i Wiednia udostępnił Pan Michał Dobrzański, doktorant w Instytucie Filozofii UW, który specjalizuje się w bezpieczeństwie ruchu drogowego.