Stary Fordon będzie jak nowy – czekamy na Twoją opinię

W 2015 roku przez kilka miesięcy mieszkańcy Starego Fordonu, miejscy urzędnicy oraz zaproszeni goście (m.in. członkowie naszego Stowarzyszenia) brali udział w opracowywaniu planu zmian w Starym Fordonie. Efektem tej pracy jest Społeczny Plan Rewitalizacji Starego Fordonu.
Prace prowadzono w grupach roboczych zajmujących się przygotowaniem propozycji kompleksowej rewitalizacji Starego Fordonu w pięciu obszarach:

  • Rozwój przedsiębiorczości
  • Dostępność i komunikacja (główne założenia komunikacyjne ulic Bydgoskiej i Wyzwolenia)
  • Kultura i historyczne dziedzictwo Starego Fordonu
  • Rekreacja (sport, Wisła)
  • Miejsca spotkań: Rynek, Targowisko

Całość koordynowała Fundacja UKW [icon name=”icon-link-ext”]. Kilkumiesięczna współpraca różnych środowisk została przedstawiona jako modelowy przykład zaangażowania mieszkańców w proces rewitalizacji.
Ponadto, w ramach rewitalizacji Starego Fordonu, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zlecił opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania pn.: „Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie”.

 

Pierwsze zmiany – Rynek

Mały, kameralny rynek był sprowadzony do roli ruchliwej ulicy przelotowej, gdzie pieszy jest traktowany jak intruz. Było to szczególnie widoczne po zachodniej stronie rynku, gdzie rzekomo w celu poprawienia bezpieczeństwa zamontowano kilka lat temu kilkadziesiąt barierek, które dzieliły rynek na trzy części. W miejscach, gdzie kiedyś można było przejść na drugą stronę rynku, zamontowano niestetyczne żółte barierki. Ponadto do godzin popołudniowych część rynku służy jako parking. Przez organizację ruchu pieszego i kołowego samochody całkowicie zawładnęły rynkiem, który stracił swoje dawne funkcje – reprezentacyjną, handlową, wypoczynkową, kulturalną. Podobnie wygląda sytuacja na ulicy Bydgoskiej – głównej ulicy wjazdowej do Starego Fordonu od strony centrum miasta. Wąskie chodniki, wysokie krawężniki, brak przejść dla pieszych i rozpędzone samochody. Mieszkańcy nie mieli tam łatwego życia…

Na wyremontowanym w minionym roku odcinku ulicy Wyzwolenia ułożono nowy bruk oraz zamontowano wyspowe progi spowalniające (które nie utrudniają przejazdu autobusów!). Co ważne, na rynku zdemontowano wszystkie barierki i wyznaczono nowe przejście dla pieszych – w miejscu, gdzie wcześniej stały barierki .

W bydgoskim budżecie na 2016 rok na rewitalizację Starego Fordonu zabezpieczono ponad 6 mln zł. Prace mają objąć między innymi przebudowę ulicy Bydgoskiej, remont ulic osiedlowych (Nad Wisłą, Kapeluszników, Rybaki, Zakładową, Frycza-Modrzewskiego, Promenada, Filomatów, Ordynacką), budowę infrastruktury rekreacyjnej (trawiaste boisko do siatkówki, elementy skateparku, kamiennych siedzisk i stołów). Ulica Promenada zmieni charakter na pieszojezdnię.

 

Konsultacje społeczne

Z tego powodu Zarząd Dróg i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłosił konsultacje społeczne dla zadania pn.: „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – ETAP I”. Konsultacje będą trwały od 11 marca do 29 marca 2016r. [icon name=”icon-link-ext”]

Głównym celem projektu jest przedstawienie możliwości zagospodarowania terenów bulwarów nadwiślańskich wraz z rozbudową i modernizacją układu drogowego na obszarze od ul. Flotylli Wiślanej do ul. Rybaki w Bydgoszczy, przy uwzględnieniu uwarunkowań terenowych, transportowych, środowiskowych, społecznych oraz ekonomicznych.
W ramach opracowania przewidziano wyposażenie obszaru objętego zagospodarowaniem w elementy małej architektury, siłownie plenerowe, boiska itp. stwarzające miejsce dla odpoczynku i rekreacji zarówno mieszkańcom Bydgoszczy jak i turystom.