Fordońskie Rady Osiedli apelują o zmianę organizacji parkingów przy nowo budowanej szkole

Po zapoznaniu się z się z dostępną w mediach wizualizacją projektu nowej szkoły w Fordonie, Rada Osiedla Terenów Nadwiślańskich, Rada Osiedla Tatrzańskie oraz nasze Stowarzyszenie skierowało do Prezydenta Miasta Bydgoszczy swoje wątpliwości co do poziomu bezpieczeństwa uczniów na terenie projektowanej nowej placówki przy ul.Bora-Komorowskiego.

Nasze obawy budzi lokalizacja parkingów w bezpośrednim sąsiedztwie głównego wejścia do budynku oraz droga pomiędzy parkingami przecinająca główny ciąg pieszych przed samym wejściem do szkoły. Dlatego jesteśmy przekonani, że warto dokonać rewizji miejsca przed głównym wejściem do budynku szkoły, tak aby był to teren dedykowany dla najmłodszych pieszych.

Warto zauważyć że najbliższe otoczenie szkoły jest miejscem największej koncentracji dzieci. Według danych “Planu zrównoważonego rozwoju publicznego dla miasta Bydgoszczy” z marca 2013 r. aż 84 % dzieci dociera do bydgoskich szkół na własnych nogach, a tylko 14% jest dowożonych samochodem. To właśnie im należy zapewnić bezpieczne i naturalne drogi dojścia do budynku.
Doświadczenia innych bydgoskich szkół wskazują, że parking bez zapewnienia separacji aut od miejsc przejścia dzieci (nie odwrotnie) nie jest najlepszym rozwiązaniem. Rodzi to wiele newralgicznych sytuacji, które pogarszają poczucie bezpieczeństwa u dzieci samodzielnie poruszających się do szkoły. Podobne obawy co organizacji ruchu w projekcie wyrażała pracownia MPU wiosną i jesienią 2013 r.
Jesteśmy przekonani, że bezpieczne i przyjazne otoczenie szkoły wspomaga m.in. nabywanie umiejętności w zakresie samodzielnego przemieszania się. Pozwala również złagodzić wątpliwości rodziców w zakresie poczucia bezpieczeństwa ich pociech.

 

Opinia Stowarzyszenia

Przedstawiamy opinię Stowarzyszenia na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy na temat organizacji ruchu pieszego wokół szkoły przy ul. Bora-Komorowskiego w Fordonie.

W projekcie nowej szkoły chodnik do wejścia głównego jest tylko jeden i do tego pod kątem 90 stopni względem ulicy:

Ogranicza to możliwości bezpiecznego dojścia do tylko tej jednej trasy, brakuje natomiast dedykowanego miejsca na ruch pieszy w pozostałym otoczeniu najbliższej szkoły. W kontraście z prezentowaną wizualizacją, ruch dzieci po parkingu pomiędzy parkującymi pojazdami jest dla nich ryzykowny:

Dla kontrastu inna bydgoska szkoła ze swobodnym dojściem z każdej strony po najkrótszej możliwej drodze:

oraz kolejna szkoła, która pomimo parkingu od frontu, zapewnia bezpieczne dojścia po najkrótszej drodze oraz chodniki wzdłuż miejsc parkingowych:


Naszym zdaniem zasadne jest umożliwienie uczniom dojścia do budynku nowej szkoły nie tylko pod kątem 90 stopni jedynym chodnikiem przecinającym drogę pod samym wejściem do szkoły, ale ze wszystkich trzech kierunków, tak jak wskazaliśmy na powyższych przykładach. Jest to ważne również dlatego, że większość bloków wokół szkoły znajduje się właśnie po bokach budynku, natomiast na wprost szkoły i głównego wejścia jest tylko… las.
Pamiętajmy, że strukturze ruchu wokół szkoły – 84% uczniów dociera do szkoły pieszy, z najbliższej okolicy lub podjeżdżając fragment komunikacją miejską. Tylko 14% jest dowożonych samochodem.

Należy zatem umożliwić uczniom jak dogodniejsze dla sposoby dojścia do nowej szkoły, mającej być wzorem nowoczesnej placówki dydaktycznej w regionie:

Miejsce na parking, generujący znaczny ruch samochodowy, należy z kolei umieścić z dala od naturalnych dróg dzieci. Wystarczy tylko zauważyć, że dzieci w wieku szkolnym są najczęściej niższe niż zwykłe auto osobowe i są przez nie całkowicie zasłaniane, co ogranicza możliwość wzajemnej obserwacji. Udokumentowaliśmy to w artykule na stronie internetowej Projektu “Wszyscy Jesteśmy Pieszymi” – https://bydgoskiruchmiejski.pl/perspektywa-dziecka/, na której znajdują się także inne przykłady praktycznych rozwiązań w projektowaniu infrastruktury pieszej w mieście.