Podsumowanie kolejnych spotkań w SP 61

Na przełomie listopada i grudnia, członkowie stowarzyszenia znów odwiedzili Szkołę Podstawową nr 61. Nasze poprzednie spotkanie przyniosło już wymierne skutki. Tym razem rozmawialiśmy o kolejnym problemie, jaki występuje w pobliżu szkoły.

Duża grupa dzieci korzysta z przyległej do terenu szkoły uliczki będącej strefą zamieszkania, aby skrócić sobie drogę w kierunku ulicy Grobla.

Niestety w pobliżu wlotów do tejże strefy występuje kilka kumulujących się problemów, przede wszystkim na skrzyżowaniu z ul. Kossaka i ul. Jaskółczą. Z ich powodu rodzice dzieci obawiają się, o to czy ich pociechy dotrą bezpiecznie do szkoły. Korzystając z rzutnika multimedialnego dokładnie obejrzeliśmy te miejsca wraz z radą rodziców, na jednym z zebrań.

Przedstawiliśmy także nagrania drogi z perspektywy dziecka:

 

 

Zidentyfikowaliśmy kilka problemów

1. Kiepska wzajemna widoczność na wlotach ulicy (zarówno na Kossaka, przez samochody jak i Jaskółczej, przez krzewy) do strony strefy zamieszkania, którą dzieci idą w kierunku ulicy Grobla.

2. Dodatkowo, w miejscu styku ulic Kossaka i Grobla równorzędność skrzyżowania jest zupełnie nieczytelna ze względu na to, że ul.Grobla ma inną nawierzchnię.

3. Braki w nawierzchni chodnika po jednej stronie ulicy Kossaka.


 

Co można zmienić?

Przygotowując propozycje zmian w tym miejscu, bazowaliśmy na innych dobrych praktykach udokumentowanych w Bydgoszczy oraz w innych miastach naszego kraju. Poniżej prezentujemy wybrane.

 

Przejście na zawężonym przekroju drogi

To rozwiązanie polega na miejscowym poszerzeniu chodnika kosztem pasa (lub obu przeciwległych pasów) ruchu bezpośrednio przy przejściu dla pieszych (wymalowanym zebrą) lub przejściu sugerowanym.

Można je zastosować na obszarach o dużym natężeniu ruchu pieszego i stosunkowo niewielkim samochodowego, w strefach ograniczonej prędkości, pod warunkiem zachowania pełnej widoczności dla kierowców po obu stronach zwężenia.

Co zyskujemy? Przejście na zawężonym przekroju jezdni znacząco czas przejścia na drugą stronę ulicy, są także skutecznym sposobem na uspokojenie ruchu.

 

Skrzyżowanie wyniesione bez konieczności wyznaczania przejścia dla pieszych

Rozwiązanie polega na wyniesieniu całej powierzchni skrzyżowaniu do poziomu chodnika (lub nieznacznie niższego od poziomu chodnika) . Można je stosować na drogach zbiorczych, lokalnych i dojazdowych, w strefach ograniczonej prędkości, w pobliżu szkół i osiedli mieszkaniowych.

Co zyskujemy? Skrzyżowanie wyniesione uspokaja ruch w okolicy, poprawia dostrzegalność skrzyżowania, poprawia bezpieczeństwo pieszych oraz ułatwia bezpieczne przejście na drugą stronę ulicy.

 

Chodnik poprzeczny

Chodnik poprzeczny polega na zabudowaniu wlotów podporządkowanych chodnikiem w sposób umożliwiający przejazd samochodów. Rozwiązanie można stosować na drogach lokalnych i dojazdowych, w strefach Tempo 30, strefach zamieszkania, na obszarach szkolnych.

Co zyskujemy? Chodnik poprzeczny umożliwia sprawne, wygodne i bezpieczne przejście na drugą stronę ulicy, wymusza znaczące zmniejszenie prędkości na kierowcy, zwiększa prawdopodobieństwo ustąpienia pierwszeństwa.pieszym

 

Priorytety

Wspólnie określiliśmy priorytety, które były wypadkową potrzeb mieszkańców. O kolejności zadecydowała też możliwości szybkiej realizacji:

  1. Na wlocie do strefy zamieszkania od strony ulicy Kossaka jest potrzeba zablokowania dzikiego parkowania, w taki sposób, aby stworzyć miejsce na przejście dzieci.
  2. Dodatkowo warto zredukować prędkość samochodów w tym miejscu tak, aby zminimalizować ryzyko potrącenia jak i jego ewentualne skutki. Rozwiązaniem może być wyniesienie miejscowe lub najlepiej całkowicie wyniesione skrzyżowanie.
  3. Kolejną ważną sprawą jest poprawa widoczności od strony ulicy Jaskółczej.

 

Szkoła apeluje!

W załączniku zamieszczamy pełną treść wniosku Szkoły Podstawowej nr 61 do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w sprawie opisanych wyżej problemów.

Jak wygląda sytuacja wokół szkoły do której uczęszczają Twoje dzieci? Być może także w okolicy są miejsca, które mogą być potecjalnie niebezpieczne. Czekamy na Twój sygnał.