Apelujemy o utworzenie nowego przejścia dla pieszych

W związku z sygnałami, które otrzymaliśmy od mieszkańców, Stowarzyszenie zaproponowało ZDMiKP wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych na ulicy Królowej Jadwigi.

Wspólnie z mieszkańcami zaobserwowaliśmy problem podczas tegorocznej Nocy Muzeów. Na ulicy Królowej Jadwigi w pobliżu Muzeum Fotografii WSG znajdował się przystanek linii zabytkowej. Niestety w okolicy przystanku nie ma przejścia dla pieszych. By przejść na drugą stronę ulicy pasażerowie musieli nadrabiać kilkaset metrów do przejścia na skrzyżowaniu ulic Królowej Jadwigi / Garbary lub ewentualnie wybrać przejście bulwarami pod mostem Królowej Jadwigi. Oznaczało to wydłużenie podróży o ok. 350 metrów i długie oczekiwanie na zielone światło lub konieczność szukania zejścia schodami na bulwary. Wiedząc, że pieszy poszukuje zawsze najwygodniejszej i najkrótszej drogi do celu, nic dziwnego, że pasażerowie i inni mieszkańcy najczęściej wybierali najprostszą drogę – na wprost przez ulicę, niestety w nieoznakowanym miejscu, co stwarzało zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.

Proponujemy zatem wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Królowej Jadwigi i Adama Naruszewicza. Za najważniejsze argumenty przemawiające za tym rozwiązaniem należy wymienić:

  • gęsta zabudowa śródmiejska, co się wiąże z dużą liczbą mieszkańców i dużym udziałem podróży pieszych,
  • bliskość wielu potencjalnych celów podróży, takich jak kampus Wyższej Szkoły Gospodarki, III Urząd Skarbowy, przychodnia całodobowa „Zdrowie dla Ciebie”, kompleks sportowy „Astoria”, bulwary nadrzeczne wraz z przystankiem Bydgoskiego Tramwaju Wodnego,
  • bliskość mostu Władysława Jagiełły, który jest nową trasą podróży dla pieszych i rowerzystów w kierunku ulicy Dworcowej,
  • odległość pomiędzy przejściami dla pieszych na skrzyżowaniach ulic Królowej Jadwigi / Garbary oraz Królowej Jadwigi / Dworcowa, wynosząca ok. 500 metrów, co oznacza, że z miejsca na wysokości ulicy Naruszewicza aby przejść na drugą stronę, trzeba nadrobić łącznie aż pół kilometra,
  • utworzenie przejścia dla pieszych pozwoli uspokoić przejazd samochodów na bardzo ruchliwej obecnie ul. Królowej Jadwigi, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi.

Zlokalizowanie nowego przejścia dla pieszych jest możliwe bezpośrednio przy skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi z ul. Naruszewicza, na wysokości budynku pod adresem ul. Królowej Jadwigi 12. Przejście można wyznaczyć w postaci przejścia dwuetapowego z wyspą, która stanowić będzie przedłużenie obecnie istniejącego obszaru wyłączenia z ruchu. Pozwoli to dodatkowo na czytelniejsze zaznaczenie rozgraniczenia pasów ruchu w tym miejscu.Wierzymy, że proponowane rozwiązanie będzie z uznaniem odebrane przez mieszkańców tej okolicy i nie tylko, a także przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w tym obecnie bardzo ruchliwym miejscu Bydgoszczy, leżącym w centrum miasta, gdzie priorytetowo traktowany powinien być pieszy.

Więcej o propozycji utworzenia przejścia dla pieszych na ulicy Królowej Jadwigi na stronie internetowej Stowarzyszenia na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy [icon name=”icon-link-ext”]. Gdzie jeszcze pilnie należy utworzyć przejście dla pieszych? Czekamy na Wasze opinie!