Dobre rozwiązania z Kołobrzegu

W Kołobrzegu, ze względu na turystyczno-uzdrowiskowy charakter miejscowości, dostępność i bezpieczeństwo infrastruktury pieszej to bardzo ważne zagadnienie.

Podczas wizyty w Kołobrzegu docenialiśmy nie tylko walory uzdrowiskowe tego urokliwego miasta, ale udokumentowaliśmy także kilka ciekawych rozwiązań w projektowaniu infrastruktury pieszej.

Na bardzo ruchliwym trakcie, wiodącym od Skweru Pionierów Kołobrzegu w kierunku ulicy Dubois, jedno z przejść dla pieszych zostało wyznaczone na ukos, zgodnie z kierunkiem podroży pieszych. Zaniechano tu bardzo częstego wyznaczania chodników i przejść dla pieszych pod katem prostym, który najczęściej nie ma nic wspólnego z ergonomią i wygodą oraz kierunkiem podróży.
Warto dodać, że tuż przed przejściem zamontowano próg zwalniający, który poprawia bezpieczeństwo pieszych oraz uspokaja ruch samochodowy w okolicy parku.
Warto dodać, że kilkanaście metrów dalej, przy skrzyżowaniu, znajduje się kolejne przejście dla pieszych!

Na jednej z głównych ulic centrum Kołobrzegu – ulicy Armii Krajowej, niedaleko placu Ratuszowego zamontowano estetyczne niskie słupki uniemożliwiające kierowcom samochodów wjeżdżanie na chodnik. Po drugiej stronie ulicy znajdują się widoczne na zdjęciach miejsca parkingowe. Potrzeby uczestników ruchu zostały pogodzone. Podobne rozwiązanie znaleźliśmy także w innych miejscach centrum miasta.


Dobre wrażenie zrobiła na nas także ulica Dubois. W czasie walk o miasto w 1945 roku zabudowa ulicy została prawie całkowicie zniszczona. W latach 60. XX wieku jedna z pierzei została odbudowana w stylu historycznym nawiązującym do przedwojennej zabudowy Kołobrzegu. Po drugiej stronie ulicy urządzono natomiast park miejski. Przy ulicy Dubois na znajduje się jedyny obiekt średniowiecznego systemu obronnego miasta, który przetrwał do dnia dzisiejszego w całości – baszta Lontowa. Ulica jest zaprojektowana tak, by była przyjazna i dostępna dla pieszych. Między godziną 10 a 18 ulica jest wyłączona z ruchu samochodowego. Poza tymi godzinami umożliwiono wjazd pojazdom zaopatrzenia. Ulica ma bardzo niskie, wręcz symboliczne krawężniki. Zarówno chodnik jak i jezdnia jest wykonana z kostki chodnikowej. Znaczna liczba punktów handlowo-usługowych oraz przyjazna infrastruktura sprawiają, że ulicą porusza się wiele osób.


Na zdjęciach poniżej widać kolejny ciekawy przykład separacji miejsc parkingowych od drogi dla rowerów i chodników. Także skuteczny.


Prawdopodobnie gdybyśmy mieli więcej czasu, znaleźlibyśmy więcej pozytywnych rozwiązań, które dobrze organizują ruch w centrum Kołobrzegu. Ale nic straconego – teraz czekamy na Wasze zdjęcia z nadmorskich miejscowości, gdzie ruch samochodowy i pieszy jest latem wyjątkowo duży. Czekamy także na Wasze opinie na temat rozwiązań, które przedstawiliśmy w tej krótkiej fotorelacji. Które z nich warto zastosować w naszym mieście i w jakich miejscach?